Yaşayan Değerler ve Rehberlik

REHBERLİK ve DANIŞMANLIK DESTEĞİ

İlkokulda alanında uzman rehber öğretmenler ve okul psikoloğu periyodik olarak derslere katılarak okulun tüm yaşam alanlarında öğrencilerini gözlemler, değerlendirir ve raporlar.

Genel ve bire bir rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerin ruhsal gelişimi, kimlik edinimi ve davranış edinimi süreci desteklenir.

Okulumuz bünyesinde bulununan aile danışmanları ve yaşam koçlarımız ile velilerimize de rehberlik ve danışmanlık sağlanır.

YAŞAYAN DEĞERLER PROGRAMI (LVEP)

Dünyadaki çocuklar giderek artan bir oranda şiddete maruz kalıyor. Her geçen gün sosyal problemleri artıyor ve hem kendilerine hem de etraftaki canlılara saygıları azalıyor. Şu an birçok ülkede eğitimciler ve veliler bu alarm veren ivmeye karşı yardıma muhtaçlar. Bir çoğu, çözüme değerlerimizi öğreterek ulaşabileceğine inanıyor. Yaşayan değerler bu ihtiyaca cevap olarak geliştirilmiş bir eğitim programı olarak karşımıza çıkıyor.

Programın Amaçları

  • Bireye farklı değerleri düşünmeyi ve yaşatmayı; kendiyle, diğerleriyle, toplumla ve tüm dünya ile iletişimini en pratik şekilde kurmayı öğretmektir.
  • Anlayışı, motivasyonu ve sorumluluğu pozitif kişisel ve sosyal seçimler yapabilmek hususunda derinleştirmektir.
  • Bireylere kendi kişisel, sosyal, ahlaki ve ruhsal değerlerini seçmeyi ilham etmek ve bu konularda derinleşebilecekleri pratik metotların farkında olmalarını sağlamaktır.
  • Öğretmenleri eğitime, öğrenciye yaşam felsefesini sunan bir yöntem olarak bakmaları yönünde cesaretlendirmek; bu yolla öğrencilerin bütünsel olarak büyümesini, gelişmesini ve seçimlerini kolaylaştırarak kendilerini topluma saygı, güven ve bir amaçla entegre etmelerini kolaylaştırmaktır.

Yaşayan Değerler Programı UNESCO, UNICEF vb. birçok kuruluş tarafından desteklenmektedir.

“Living Values Activities for Children”

Jale Tezer Koleji olarak bu konuya özel bir önem göstermekteyiz. Öğretmenlerimizin bu programın sunduğu materyallerle hizmet içi eğitimlerini sağlamakta ve bu programı müfredatımıza dahil ederek öğrencilerimizi topluma yönelik önemli değerlerin eğitimini almış sağlıklı, güvenli, saygılı ve bir amaca sahip bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

LVEP programı okulumuzda 3-7 yaş grubu çocuklar için yaşayan değerler, 8-14 yaş grubu için yaşayan değerler ve yaşayan değerler öğretmen eğitim rehberi olarak müfredata yedirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Programın Jale Tezer Koleji ‘nde kısa, orta ve uzun vadede hedefi gittikçe tüketen, markayla ve maddiyatla var olduğunu hisseden ve zanneden, kendine ve etrafına sevgi ve saygısını kaybedip giderek daha şüpheci, sinirli ve varlığının değerini başka unsurlara bağlayan günümüz insanlığına ilaç olacak, yol gösterecek değerli bireyler yetiştirmektir.

Jale Tezer Koleji