Bilişim Teknolojileri ve Programlama

ORTAOKULDA KODLAMA ve ROBOTİK EĞİTİMİYLE 21. YÜZYIL BİREYLERİ YETİŞTİRİYORUZ

Jale Tezer Ortaokul Bilişim Teknolojileri Bölümü; BT araçlarını ustalıkla kullanabilen, araştırma becerilerini geliştirerek doğru kaynağa ulaşabilen, problem çözebilen, gelişen ve değişen teknolojileri takip edebilen, dijital okur-yazarı olan K-8 sınıf öğrencileri yetiştirmeyi hedefler.

Öğrenciler BT dersleri dışında bu sınıfları farklı branş derslerinde ve teneffüslerde araştırma, ödev ve proje amaçlı kullanabilirler. Ulusal ve uluslararası kodlama etkinlikleri, okul içi düzenlenen bilişim haftası öğrencilerimize yeniliklerden haberdar olma, deneme, paylaşma ve yarışma ortamı sunar.

Program olarak MEB müfredatı uygulanır. Kazanımlar, disiplinler arası çalışmalar ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur.

Kodlama Eğitimi

Temel Bilgisayar Eğitimi ile başlayan sürecimiz bilgisayara hükmetme ile tamamlanır ve bu süreçte Algoritmik Düşünme yöntemi geliştirilir.

Algoritmik Düşünme Yöntemi  problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Algoritmik düşünme becerisine sahip olan bir birey;

 • Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir,
 • Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir,
 • Veriyi model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile sunabilir
 • Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir,
 • Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir,
 • Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

Bu çerçeveden de görüldüğü üzere algoritmik düşünme, sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olmaktadır.

Bilişim teknolojileri Öğretmeni, rehberliğinde, yabancı dil destekli olarak uygulanan Kodlama Saati;

 • Bilgisayar bilimleri temel kavramları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,
 • Dijital vatandaşlık,
 • Algoritma geliştirme,
 • Programlama,
 • Dijital hikâyeleme,
 • Dijital oyun tasarımı
 • Robot tasarımı ile ilgili çalışmaları içeririr.

 

 

Jale Tezer Koleji