İnsan Kaynakları

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız

Jale Tezer Eğitim Kurumları, Atatürk ilkelerini ve bilimsel düşünceyi temel alan, yaratıcı, dinamik, sorumluluk sahibi, gelişmelere açık, insan kaynağını istihdam eden ve kurumda görev yapan işgücünün desteklenerek sürekliliğinin sağlanmasını ve performansının üst seviyelere çıkarılmasını ilke edinmiş çağdaş bir kurumdur. 

Yarım asırı aşkın bir zamandır büyük bir başarı ile Türk Milli Eğitimi’ne destek veren kurumumuz bünyesinde; ön okul, ilköğretim, lise ve temel liselerimizde görev yapan çok sayıda alanında uzman eğitimci ve vizyon sahibi personel bulunmaktadır.

Fiziksel ve eğitsel donanımıyla, sanat ve kültürde yetkin ekibiyle daima mükemmele ilerlemek hedefinde olan kurumumuzda belirtilen kapsamda;

 • Kurumsal kimliğimizi çalışanlarımızın benimsemesini sağlamak.
 • Kurum içi düzenlemeleri kurum gerekleri doğrultusunda çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirmek.
 • Performans değerlendirme yönetimi çerçevesinde çalışanları motive ederek verimliliği sürekli kılmak,
 • Çalışanlarımıza takım ruhu ve iş birliği anlayışını benimsetmek amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Çalışanlarımıza her konuda psikolojik destek sağlanarak daha pozitif, istekli bir iş gücü yaratmaktayız.

Çalışma Koşulları

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan ve Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi olmak üzere 4 ayrı öğretim kurumunu bünyesinde toplayan kurumumuzda görev yapan personelimiz 4857 sayılı İş Kanununa tabi olup, sosyal güvenlik yönünden  5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre işlem görmektedir.

İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi

Kurumumuzda eğitim–öğretim görevini yürütecek eğitimciler ve destek hizmet verecek olan personeller için başvuru süreci:

 • İnternet ortamında oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile
 • Okulumuza gelerek ilgili birime şahsen başvuru yapmaları ile mümkündür.

Öğretmen Başvurularında Aranan Ön Koşullar

 • 119 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararında belirtildiği üzere öğretmen adayının başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olması, 
 • Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesine veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine sahip olması, 
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olması, 
 • Öğretmen adaylarının en az 3 yıllık deneyime sahip olması, 
 • 55 yaşını aşmamış olması, 
 • Bilişim teknolojilerine hakim olması, 
 • Sosyal ve kültürel alanda vizyonun geniş olması, 
 • Sigara içmiyor olması, 
 • Öğretmenliğin etik değerlerini taşıyor olması. 

Değerlendirme Süreci 

 • CV Değerlendirme
 • Telefon Görüşmesi

Mülakat Süreci

 1. Görüşme : IK Görüşmesi
 2. Görüşme : Bölüm Görüşmesi
 3. Görüşme : Üst Yönetim

Sonuç 

 • Referans Kontrolü
 • Teklif 
Jale Tezer Koleji