Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Eğitim

Yabancı dil eğitimi küçük yaşlardan itibaren başladığında öğrenme daha kalıcı olurken, çocukların aksanları bir native öğretmen kadar anadil düzeyine yakın olur. Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin yani ana dilin edinilmeye başlandığı zamandır. İki dili duyan ve iletişim kuran bir çocuk, ikisini de anlayarak büyür. Kurumumuz; anaokulda yabancı dil eğitiminde küçük yaşlarda başlamanın öneminin bilinciyle İngilizce'yi eğitim programının omurgası kabul etmiştir. Oyun ve konuşma ağırlıklı ilerleyen İngilizce dersleri ders programının yarısını oluşturmaktadır.  

  • İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan native (yabancı uyruklu) öğretmenler ve alanında uzman Türk öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilir.
  • EDEXCEL School olan okulumuz anaokulu 4 ve 5 yaş gruplarında yoğun İngilizce programının yanısıra İngilizce Matematik ve İngilizce Fen dersleri vererek uluslararası programlara  öğrencileri erken yaşta hazırlamaya başlar.
  • 5 yaş International School sınıflarımızda ana eğitim dili İngilizcedir. Native bir öğretmen tüm gün tüm okul yaşam alanlarında öğrencileriyle İngilizce konuşur.
  • Öğrenciler İngilizce portfolyolar, tiyatrolar ve proje sunumları gerçekleştirerek küçük yaşlarda İngilizce konuşma becerilerini ve cesaretlerini güçlendirirler.
Jale Tezer Koleji