Kulüpler

JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, eğitim hayatları boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktır.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, sorumluluk duyabilme, kitap okuma ve eser araştırma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Önemli gün ve haftalar ile ilgili sunumlar yapmak, panolar hazırlamak en önemli etkinlikleri arasındadır. Öğrencileri kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler olarak topluma kazandırmak, dünya sorunlarını, siyasal gelişmeleri takip ederek anlamak anlamlandırmak, sorgulamak ve yorumlamak, sorunları keşfederek önyargısız irdelemek ve çözüm üretmek bilincini kazandırmayı amaçlamakta ve bunun sonucunda karar tasarısı oluşturmaktadır.

BASKETBOL KULÜBÜ

Sınıflar arası yarışmaları programa bağlayarak uygular. Okullar arası yarışmalarda basketbol alanı ile ilgili kategorileri tespit eder ve istenilen biçimde düzenler. Müzikli ve müziksiz jimnastik, spor gösterileri, danslar ve diğer gösterilerle ilgili çalışmalar yapar. Öğrencilerin basketbol turnuvalarına katılımlarını sağlar.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

Öğrencilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde öğretici ve tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirir. Sivil savunma, ikaz – alarm, personel tahliye tatbikatı, deprem ve yangına karşı personel tahliye tatbikatı gerçekleştirmek ve Sivil Savunma ile ilgili afiş ve broşürlerin panolara asılmasını sağlamak en önemli etkinlikleri arasındadır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme alışkanlığı kazandırmayı ve bilimsel çalışmaların önemini, bilim adına çalışmalar yapan bilim insanlarının değerini  kavratmayı amaçlar. Okulumuzda; yarışmalara, şenliklere katılacak projeler üretmek (özellikle TUBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri arasında Araştırma Projeleri Bölge Yarışması), panolar hazırlamak en önemli etkinlikleri arasındadır.

GEZİ VE İNCELEME KULÜBÜ

Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri araştırarak bu konulara ilişkin projeler geliştirebilmeyi ve uygulayabilmeyi amaçlamaktadır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ

Öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak, Öğrencilerin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Kızılay vb. kurumlara karşı olan ilgilerini geliştirmek, Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme ve Kızılay vb. kurumlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçları arasındadır.

MUN-MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ

Etkinlik bir Birleşmiş Milletler Konferansı modeli olup, Birleşmiş Milletler’deki resmi süreçlerin bire bir benzeridir. Kulüp saatleri, Birleşmiş Milletler’in gündemindeki dünya sorunlarına yönelik hazırlanan çözüm taslaklarının (resolution) tartışılmasıyla geçer. Üye öğrenciler, dağıtılan çözüm taslaklarını araştırıp sorular, konuşmalar hazırlar; farklı konulardaki fikir ve bilgilerini tartışarak kulübün en önemli amaçlarından biri olan münazara yapma yeteneklerini geliştirirler. Kulübün resmi dili İngilizcedir. Öğrencilerin İngilizce konuşmada kendilerini geliştirmesi ve toplum önünde rahat konuşabilme becerisi kazanmaları kulübün temel amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler çözüm taslaklarını araştırma ve tartışma suretiyle konferanslara hazırlanırken resmi prosedür aşamalarını da deneyimler ve katıldıkları konferanslarda  gözlemleyerek ve uygulayarak bu prosedürleri etkin bir biçimde öğrenerek gerçek hayata geçirir.

MATEMATİK VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ

Olimpiyat ve yarışmalara yönelik matematik soruları çözebilme, tarihteki matematikçilerin hayatları ve matematiğe olan katkıları hakkında bilgi sahibi olabilme, matematiksel ispat yapabilme ve ispatlarda bulunan mantık hatalarını görebilme, Zekâ Oyunları çözebilme temel amaçlarımızdır. Matematiğin sanatla, doğayla ve bilimle ilişkisini kavratmak, matematik konusunda eğitsel aktiviteler hazırlama konusunda yeterlilik kazandırmak en önemli amaçlarımız arasındadır.

DANS KULÜBÜ

Sınıflar arası yarışmaları programa bağlayarak uygular. Okullar arası yarışmalarda DANS alanı ile ilgili kategorileri tespit eder ve istenilen biçimde düzenler. Müzikli ve müziksiz jimnastik, spor gösterileri, danslar ve diğer gösterilerle ilgili çalışmalar yapar. Öğrencilerin DANS yarışmalarına katılımlarını sağlar.

ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ

Evrende var olan ve devam eden çevresel dönüşüm hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve çevresel dönüşüm hakkında duyarlılık kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda okul içerisinde ilgili çalışmalara öncülük eder, bilinçlendirme seminerlerini organize eder, sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevresel dönüşümü içeren kampanyalar hazırlar, panolar düzenler.
JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZ BAŞKENTİMİZ İÇİN BELEDİYELERLE ELE ELE VERDİ!
Jale Tezer Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz uluslararası “Young Reporters for the Environment” programı kapsamında yaptıkları geri dönüşüm ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik projeleri ile Çankaya, Mamak ve Gölbaşı Belediyelerinde iş ortaklıkları kurdular. Proje kapsamındaki öğrencilerimizi ve proje koordinatörü öğretmenimiz Ceren İYİGÜN’ü kutlar, başarılarının devamını dileriz.

ÇANKAYA BELEDİYESİ ile Yapılan Çalışmalar :

PROJE 1: Öğrencilerimiz tarafından yürütülen “Organik Atıktan Organik Gübreye” adlı proje kapsamında Çankaya Belediyesi ile iş birliği oluşturulmaktadır. Bu iş birliği kapsamında; belediye tarafından sağlanacak alanda, organik atıklardan organik gübre üretilecek ve belediyenin park ve bahçelerinde kullanılacaktır. Ayrıca her bireyin kendi organik atığından kendi gübresini üretebilmesi için halka gereken malzemelerin teminine çalışılacaktır.

PROJE 2 : Öğrencilerimiz tarafından yürütülen “Yağmur Suyunun Mucizesi” adlı projede inşaat aşamasındaki ve var olan binalarda yağmur suyunun çeşme suyuna dönüştürülerek kullanılmasına yönelik alt yapı ve gereklilikler saptanarak Çankaya Belediyesi tarafından belirlenen pilot bölgede kullanılacaktır.

PROJE 3: Öğrencilerimiz tarafından yürütülen “Plastik Tehlike” adlı projede plastik materyallerin çevreye ve insan sağlığına etkileri çalışılmıştır. Bu etkilerin halka bildirilmesi doğrultusunda Çankaya Belediyesi afiş alanlarında öğrencilerimizin yaptıkları afiş ve posterler kamuoyuna sunulacaktır.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ile Yapılan Çalışmalar : Öğrencilerimiz tarafından yürütülen “Ağır Metal Ağır Darbe” adlı proje kapsamında Gölbaşı Belediyesi ile iş birliği oluşturulmaktadır. Bu iş birliği kapsamında; atık yumurta kabukları aracılığıyla Mogan Gölü’ndeki ağır metal kirliliğinin giderimi çalışması yapılacaktır. Öğrencilerimiz laboratuvar denemeleri sonucu buldukları başarılı sonuçları Mogan Gölün’de de sağlayabilmek amacıyla belediye için bütçe çalışması yapmaktadır.

MAMAK BELEDİYESİ ile Yapılan Çalışmalar : Öğrencilerimiz tarafından yürütülen “Organik Atıktan Organik Gübreye” adlı proje kapsamında Mamak Belediyesi ile iş birliği oluşturulmaktadır. Bu iş birliği kapsamında; belediye tarafından sağlanacak alanda, organik atıklardan organik gübre üretilecek ve belediyenin park ve bahçelerinde kullanılacaktır. Ayrıca her bireyin kendi organik atığından kendi gübresini üretebilmesi için halka gereken malzemelerin teminine çalışılacaktır. 

MÜZİK KULÜBÜ

Öğrencilerin müzikal ortamda duyarlı olmalarını hedefleyen, her ortamda doğru müzik öğrenme ve çalabilme duyarlılığını gösteren, etrafındakilere örnek teşkil ederek müzisyen kimliğini taşıyan, seçkin müzik eserlerini bularak çevresindekilere seslendiren, çalarken söyleyebilen ve söylediğini yorumlayan, nitelikli eserleri ayırt edebilen, diğer sanatsal faaliyetler hususunda da bilgisi müzik olan ve o faaliyet sahipleriyle işbirliğine girebilen bir kulüp çalışmasıdır.

Jale Tezer Koleji