YKS 2019 Analizleri

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ARDINDAN

ÖZEL JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

 

ZÜMRE BAŞKANLARI DER Kİ;

2,5 milyonun üstünde öğrencinin katıldığı 2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi bu hafta sonu 15-16 Haziran 2019 Cumartesi Pazar günleri olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında öğrencilere 15 Haziran Cumartesi Günü sınavın birinci basamağı olarak TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 16 Haziran 2019 Pazar günü ise sınavın ikinci ayağı olarak saat:10.15 de AYT(Alan Yeterlilik Sınavı) öğleden sonra saat: 15.45 de YDT (Yabancı Dil Testi) uygulanmıştır.

Öğrencilerden alınan genel değerlendirmeler doğrultusunda 2019 TYT geçmiş senelerde uygulanan 2010 YGS-LYS Sistemine göre bilgiyi yorumlayabilmeyi, bilgiyi özümsemeyi, muhakeme edebilmeyi ve bilgiyi doğru şekilde kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin zorlanmadığı sene içerisinde sıklıkla yapılan konu tarama ve deneme sınavlarında aynı taktiklerin kullanıldığı pratiklerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü açıklanacaktır. Bu doğrultuda ÖSYM nin verdiği tercih bildirim tarihleri 18 Temmuzdan sonra gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bildireceklerdir. Yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı düşünülmektedir.

Tüm öğrencilerimizi Temmuz ayının son haftalarında yapılacak olan tercih günlerimize tercih sıralaması oluşturmak ve bu son viraj da doğru kararlar verebilmelerine yardımcı olmak için okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimize bekliyoruz.

Sevgiler…

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2019 TYT Türkçenin paragraf sorularının kitap okumanı önemini bir kez daha anımsatan türden sorular olduğu tespit edilmiştir. Türkçe branşının sınavda belirleyici olduğu söylenebilmektedir. Sorular öğrencilerin tümevarım ve tümdengelim noktasındaki bilgilerini ölçen bir nitelik taşıyordu. Dil bilgisi sorularnını genel kazanımlar doğrultusunda anlaşılır net ve yalın bir dilde olduğu tespit edilmiştir.

2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularının 2018’e  göre Cumhuriyet Dönemi’nden sayı olarak daha az soru geldiği tespit edilmiştir. Madde analizi açısından bakıldığında kolay denilebilecek sorulardan oluştuğu düşünülmektedir. Tanzimat, Milli Edebiyat ve Divan güzel bir sentez halinde sunulmuştur öğrencilere. 2019 YKS’nin yıl içerisinde yapılan denemelerle örtüştüğü öğrencilerimizin pek çok soruya hazırlıklı olarak sınava girdiği tespit edilmiştir.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

TYT Matematik soruları okuduğunu anlama ve anladığını yorumlayarak işleme aktarma sorularından oluşmuştur. Bilgi gerektirmeyen ezberden uzak dikkat ve hız gerektiren sorulara yer verilmiştir. Bir önceki sınavda olduğu gibi 2019 TYT matematik soruları güncel hayatla ilişkilendirilmiştir. Yeni nesil olarak adlandırılan sorular giderek TYT sınavında daha fazla yer işgal edecektir.

2019 AYT Matematik soruları analitik ve fonksiyon konularının harmanlanmasıyla hazırlanmış olup çok fazla bilgi içermeyen az işlemli sorulardan oluşmuştur. Sorular alışılmışın dışında farklı bir tarzda sorulmuştur. Geometri soruları şekilden uzak olup öğrenciye yeterli bilgi verilerek canlandırma yapılması istenmektedir.

 

FİZİK BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS TYT fizik soruları beklendiği üzere zorluk seviyesi orta düzeyde ve MEB Müfredatı kazanımlara uygun olarak belirlenmiştir. 2018 TYT de 9. ve 10. sınıf müfredatına yer verildiği AYT sınavında 11 ve 12. Sınıf fizik konularına ve kazanımlarına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Fizik soruları sayısal işlem soruları sorulmuş olsa da genel olarak bilgi ve bilgiyi yorumlama ağırlıklıydı. Fizik biliminin günlük hayatta kullandığımız teknoloji üzerine uygulaması ve fizik bilimini yaşantıda fark ettirmeye yönelik sorular vardı. Madde analizi olarak bakıldığında 2-3 tane eleyici nitelikte sorular sorulduğu tespit edilmiştir. Jale Tezer Eğitim Kurumları olarak hazırlanan YKS denemelerimizde, yayınlarımızda, ders anlatımlarımızda sınav sorularına yönelik öğrencilere MEB Müfredat kazanımları anlatılarak TYT-AYT hakkında ipuçları verilmiştir. Bu ipuçları doğrultusunda öğrencilerimizin yeterliliği Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir.

 

KİMYA BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2019 YKS Kimya soruları değerlendirildiğinde konuların müfredata uygun olduğu görülmektedir. Konu dağılımının uygun bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Düzenli ve planlı çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu tespit edilmiştir.

2019 TYT sorularının yorum ve bilgiye, mantıksal çıkarıma dayalı tarzda sorular sorulduğu tespit edilmiştir. Madde analizi açısından değerlendirildiğinde genel olarak orta zorluk düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 2019 AYT bölümünde ise kimyada yorum ve bilgi sorularının yanı sıra işlem sorularının da ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sorular yaklaşık olarak %30kolay, %50 orta, %20 zor olacak şekilde dağıtılmıştır.

Derslerde üzerinde durduğumuz konular ve denemelerde sorduğumuz soruların çok benzerleri sınavda sorulmuştur. Bundan dolayı öğrencilerin soruları çözerken hiç zorlanmadıkları belirlenmiş olup, öğrencilerden gelen yorumların gayet olumlu olması ve sonuçlarının güzel olması kimya öğretmenleri olarak sevindirici olmuştur.

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2019 YKS Kapsamında uygulanan TYT sınavında biyoloji branşı 9. ve 10. sınıf müfredat konularını kapsarken, AYT sınavının 11. ve 12. Sınıf müfredat konularını kapsadığı görülmüştür. TYT Biyoloji soruları 9. Sınıftan 3 soru,10. Sınıftan 3 soru olmak üzere beklendiği gibi müfredata uygun olarak gelmiştir. AYT Biyoloji soruları ise 11. Sınıftan 5 soru,12. Sınıftan 8 soru olacak şekilde gelmiştir.

Her iki aşamada da sorular temel bilgileri, okuma-anlama-dikkat becerilerini kapsamaktadır. Kurumumuzun değerli ve tecrübeli öğretmenleri tarafından hazırlanan deneme ve tarama sınavlarında sorulan soruların, ödev kitapçıklarında var olan soruların ve sınav öncesi son tekrarlarda üzerinde durulan ve vurgu yapılan konuların sınavda çıkmış olması bizlere emanet edilmiş öğrencilerimizin başarısına önemli katkılarda bulunmuştur. MEB Biyoloji Öğretim Programı esaslarını dikkate alarak ele aldığımız konuları güncel olaylarla bağdaştırarak ve yorum gücünü artıracak şekilde detaylandırarak işlemenin avantajını sınavda gördüğümüzü düşünmekteyiz.

Geleceğimiz ve umut ışığımız olan öğrencilerimize hayatları boyunca mutluluklar diliyoruz.

 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 TYT Coğrafya sorularıyla kıyaslandığında konu dağılımının benzer olduğu görülmektedir. Her iki sınavda da Doğa ve İnsan, İklim Bilgisi, Nüfus, Ortak Payda, Bölge ve Doğal Afetler ünitelerinden birer soru yer almıştır. Bu yıl TYT Coğrafya soruları geçen yılda olduğu gibi doğrudan bilgi olarak değil bilgiyi yorumlama şeklindedir. Ancak harita içeren sorular yer bilgisini bilme becerisini ölçmektedir.

2019 AYT Coğrafya soruları iç kuvvetler, Türkiye de Tarım, Şehirleşme, Uluslar arası Örgütler, Ülkeler ve Atık Yönetimi konularından sorular yer almıştır. Küresel örgütlerle ilgili 1 tane bilgi sorusu yer almaktadır. Geri kalan sorular bilgiyi yorumlama şeklindedir. Geçen yılla kıyaslandığında konular ve sorular genel olarak benzer tarzdadır. Harita içeren soru doğrudan yer bilgisini bilme becerisini bilme becerisini ölçmektedir.

 

TARİH BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018-2019 yılı TYT tarih soruları MEB’in belirlediği müfredata uygun olarak sorulmuştur. Tüm adayların sorumlu olduğu TYT  tarih sorularının okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik yapılabilirliğinin kolay olduğu görülürken bilgi ve paragraf sorularının iç içe sorulduğu bilgisi alınmıştır. Orta Asya Türk Tarihinden Kavimler Göçü, Türk-İslam Tarihinden Gazneliler, Osmanlı Kültür ve Medeniyet konusundan Divanı Hümayun,2 İnkılâp sorusu da Milliyetçilik ve TBMM konularından çıkmış bulunmaktadır.

2018-2019 Öğretim yılında kurumumuzda yaptığımız yoğun ders programı ve hazırlamış olduğumuz deneme sınavlarında ÖSYM nin ele aldığı sorulara benzer örnek soruların bulunduğu sınıf içi uygulamalarımızda da detaylı bilgiler vererek öğrencilerimizin eksiksiz b,r şekilde 2019 YKS ye hazırladığımız mevcut sorulardan da görülmüştür.

 

FELSEFE BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2019 TYT Felsefe soruları genel anlamda öğrencilerin yorumlama yeteneğini ölçmekte olup tamamı okuduğunu anlama sorularıdır. Sorular bilgi içermektedir. Sınıflarda anlattığımız konular kapsamında felsefenin nitelikleri, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi,varlık felsefesi ve bilim felsefesi konularından gelen sorularla karşılaştık. Kavramsal analiz gerektiren sorulara yer verildiği tespit edilmiştir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2019 TYT sınavında sorulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bakıldığında sorulan soruların 9.10.11 ve 12. Sınıf müfredatlarına uygun olduğu gözlemlenmektedir. Sorularda öğrencilerin okuduğun anlama, kavrama ve yorumlama yeteneği değerlendirilmekle birlikte; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ne dair bilgilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Hz. Muhammed in davranışlarını yorumlama, ibadetler ve Allah’ın sıfatları konularından sorular çıkmış olup; biz de yıl içerisinde bu konularda sorular hazırlayarak öğrencilerimizi sınavlara hazırlamış bulunmaktayız. Özellikle TYT de yıl içerisinde yapmış olduğumuz sınavlardaki sorulardan biriyle birebir aynı olması bizleri öğrencilerimiz adına memnun etmiştir.