Öğretmenlerimizin 2020 YKS Yorumları

YKS'NİN ARDINDAN

2,5 milyona yakın öğrencinin katıldığı 2020 YKS geçtiğimiz hafta sonu  
27-28 Haziran 2020 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmiştir. 27 Haziran Cumartesi günü sınavın birinci basamağı olarak TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve 28 Haziran Pazar günü ise sınavın ikinci ayağı olarak saat 10.15'te AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) öğleden sonra saat 15.45'te YDT (Yabancı Dil Testi) uygulanmıştır.

Öğrencilerden alınan genel değerlendirmeler doğrultusunda 2020 TYT'nin geçmiş senelerde olduğu gibi bilgiyi yorumlayabilmeyi, muhakeme edebilmeyi ve bilgiyi doğru şekilde kullanabilmeyi gerektirdiği görülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilerimizin zorlanmadığı, sene içerisinde sıklıkla yapılan konu tarama ve deneme sınavlarında kullandıkları taktikleri kullanıkları, pratiklerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir.

2020 YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacaktır. Bu doğrultuda ÖSYM'nin vereceği tercih bildirim tarihlerinin ağustos ayının ilk haftalarına denk geleceği düşünülmektedir. Öğrencilerimiz tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bildireceklerdir. Yerleştirme sonuçlarının ağustos ayının son haftasında açıklanacağı düşünülmektedir. 
Tüm öğrencilerimizi ağustos ayının ilk haftalarında yapılacak olan tercih günlerimize bekliyoruz.
Sevgiler…

 

TÜRKÇE

2020 TYT Türkçe paragraf soruları kitap okumanın önemini bir kez daha vurgular bir tarzdadır. Sorular öğrencilerin tümevarım ve tümdengelim noktasındaki bilgilerini ölçen bir nitelik taşımaktadır. Dil bilgisi sorularının genel kazanımlar doğrultusunda anlaşılır ve yalın bir dilde olduğu ancak 2019 TYT'ye göre dil bilgisi sorularının daha az sayıda olduğu tespit edilmiştir.

2020 AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularının madde analizi açısından bakıldığında kolay denilebilecek sorulardan oluştuğu düşünülmektedir. 2020 AYT'de 2019 AYT'ye göre yazar, eser tarzında ezber içerikli diyebileceğimiz soru sayısının azlığı dikkatlerden kaçmamakla birlikte paragraf sorularının da sorulduğu tespit edilmiştir.

2020 YKS’nin yıl içerisinde yapılan denemelerle örtüştüğü ve öğrencilerimizin pek çok soruya hazırlıklı olarak sınava girdiği tespit edilmiştir. 

 

MATEMATİK

TYT Matematik soruları okuduğunu anlama ve anladığını yorumlayarak işleme aktarma sorularından oluşmuştur. Bilgi gerektirmeyen ezberden uzak hız gerektiren sorulara yer verilmiştir.  2019 TYT'ye göre bu sene soruların daha yalın, sade ancak yine dikkat gerektiren sorular olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllara oranla "yeni nesil" dediğimiz soruların azlığı da dikkatten kaçmamaktadır.

2020 AYT Matematik soruları özellikle limit, türev ve integral konularının kaldırılması nedeniyle analitik ve fonksiyon konularının harmanlanmasıyla hazırlanmış olup çok fazla bilgi içermeyen az işlemli sorulardan oluşmuştur. Geometri soruları şekilden uzak olup öğrenciye yeterli bilgi verilerek canlandırma yapılması istenmektedir. Beklendiği gibi 2020 YKS'de geometri soru sayısı artırılmıştır.

 

FİZİK

2020 TYT Fizik soruları beklendiği üzere zorluk seviyesi orta düzeyde ve MEB müfredatı kazanımlarına uygun olarak belirlenmiştir. 2020 TYT'de 9. ve 10. sınıf müfredatına yer verildiği AYT sınavında 11 ve 12. sınıf fizik konularına ve kazanımlarına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Fizik soruları temel kanunlara dayalı bilgi sorularından oluşmaktadır. Sorular tamamen müfredat  içerisinde yer alan sözel kavram sorularıdır.

Fizik biliminin günlük hayatta kullandığımız teknoloji üzerine uygulaması ve fizik bilimini yaşantıda fark ettirmeye yönelik sorular vardı. Madde analizi olarak bakıldığında 2-3 tane eleyici nitelikte soru sorulduğu tespit edilmiştir. Jale Tezer Okulları olarak hazırlanan YKS denemelerimizde, yayınlarımızda, ders anlatımlarımızda sınav sorularına yönelik öğrencilere MEB müfredat kazanımları anlatılarak TYT-AYT hakkında ipuçları verilmiştir. Bu ipuçları doğrultusunda öğrencilerimizin yeterliliği Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir.

 

KİMYA

2020 YKS Kimya soruları değerlendirildiğinde konuların müfredata uygun olduğu görülmektedir. Konu dağılımının uygun bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Düzenli ve planlı çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu tespit edilmiştir.

2020 TYT sorularının yorum ve bilgiye, mantıksal çıkarıma dayalı tarzda sorular olduğu tespit edilmiştir. Madde analizi açısından genel olarak orta zorluk düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  2020 AYT bölümünde ise kimyada yorum ve bilgi sorularının yanı sıra işlem sorularının da ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sorular madde analizine göre yaklaşık olarak %30 kolay, %50 orta, %20 zor olacak şekilde dağıtılmıştır.

Derslerde üzerinde durduğumuz konuların ve denemelerde sorduğumuz soruların çok benzerleri sınavda sorulmuştur. Bundan dolayı öğrencilerin soruları çözerken hiç zorlanmadıkları belirlenmiş olup, öğrencilerden gelen yorumların gayet olumlu olması ve sonuçlarının güzel olması biz kimya öğretmenlerini sevindirmiştir.

 

BİYOLOJİ

YKS 2020'nin birinci aşama sınavı olan TYT'de 9. sınıfa ait ünitelerden 3, 10.sınıfa ait ünitelerden 3 adet soru sorulmuştur. Sorulardan 4 tanesi kavrama düzeyinde, 2 tanesi bilgi düzeyindedir. Sorular kolay ve orta seviyede zorluk derecesine sahip olup tüm öğrencilerin rahat şekilde cevaplayabileceği özelliktedir.

İkinci aşama sınavı olan AYT'de 8 soru 11. sınıf ünitelerinden, 5 soru 12. sınıf ünitelerinden sorulmuştur. Akademik bilgi içeriği yoğun olan soruların yanında yeni nesil soru kalıbı olarak tanımlanan sorulara da yer verilmiştir. Bu nedenlerden dolayı biyoloji dersinin AYT'de seçici ve belirleyici olacağı düşüncesindeyiz.

Tüm öğrencilerimize üniversitede ve gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz.

 

COĞRAFYA

2020 TYT'de İklim Bilgisi, Kayaçlar, Nüfus Piramitleri, Bölge Sınıflandırması, Doğal Afet konularından soru gelmiştir. Sorulardan bir tanesi haritada yer bilme becerisini ölçmeye yöneliktir. Soruların bir kısmı direkt bilgi içermekle birlikte yorum içeren sorular da bulunmaktadır.

2020 AYT Sosyal Bilimler 1 kısmındaki sorular; Biyoçeşitlilik, Şehirlerin Etki Alanları, Nüfus Politikaları, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri, Küresel ve Bölgesel Örgütler ve Geri Dönüşüm konularından gelmiştir. Sosyal Bilimler 2 kısmında ise; Ekosistem ve Biyoçeşitlilik, Küresel İklim Değişikliği, Türkiye’de Tarım, Türkiye’de Nüfus Politikaları, Sanayileşme Süreci, Turizmin Etkileri, Doğal Kaynaklar, Doğal Kaynaklar ve Kalkınma, Çevre Sorunları konularından gelmiştir. Sorular genel anlamda haritada yer bilme becerisini ölçmekte, bilgiyle yorumu bir arada kullanmayı gerektirmektedir.

 

TARİH

Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem ve kronoloji bilgisini ölçtüğü görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Tarih dersinin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olan öğrencilerin yapabileceği türde sorular öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla çözülebilmiştir. Yıl içerisinde öğrencilerimize uyguladığımız deneme sınavlarında sorduğumuz sorulardan 4 soru TYT tarih sınavında sorulmuş ve 5 sorunun 4’ü öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla yapılabilmiştir.

AYT tarih sorularında ise her sene olduğu gibi bilgiyi yorumlama beceresinin ölçüldüğü gözlenmiştir. Düzenli çalışan, sıklıkla soru çözen her öğrencinin yapabileceği düzeyde sorular olmakla birlikte, önceki yıllara göre biraz daha zorlayıcı sorular da bulunmaktadır. Ancak Jale Tezer Okulları olarak öğrencilerimize uyguladığı deneme sınavlarında Tarih bölümünde sorulan sorulardan 7 sorunun sınavda da sorulmuş olması AYT'de öğrencilerimizin başarısına büyük bir katkı sağlamış durumdadır.

 

FELSEFE

2020 TYT Felsefe soruları yeni müfredata uygun, her üniteyi kapsayacak şekilde sorulmuştur. Bu sorulardan öncelikle ikisi filozof görüşlerinin analizini gerektirmektedir. Genel olarak önceki yıllarda olduğu gibi bilmeyi, bildiğini analiz edip yorumlamayı gerektiren sorulara yer verilmiştir. 2020 TYT, Felsefe konularında temel kavram bilgilerine sahip öğrencilerin rahatlıkla doğru cevaba ulaşabilecekleri bir sınav olmuştur.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2020 TYT'de sorulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının 9. 10. 11. ve 12. sınıf müfredatlarına uygun olduğu gözlemlenmektedir. Soruların özellikle öğrencilerin okuduğunu anlama, kavrama ve yorumlama yeteneğini değerlendirmekle birlikte; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine dair bilgilerini ölçmeyi amaçladığı gözlemlenmiştir. Özellikle Hz. Muhammed’in hayatı, kişilik özellikleri, güzel ahlakıyla ve bir beşer olarak gündelik hayattaki davranışları karşımıza soru olarak çıkmıştır. Jale Tezer Okulları olarak öğrencilerimize sunduğumuz ders materyallerinde işlediğimiz yaklaşık 320 kavram içerisinden birçok kavram YKS’de karşımıza dört soru olarak çıkmış ve öğrencilerimiz bu soruları rahatlıkla doğru bir şekilde cevaplamıştır. Bunların yanında Allah’ın sıfatları, toplumsal hayata dair davranışlar, ibadetler ve Anadolu’da İslam başlıkları altında sorular gelmiş olup; yıl boyunca hazırlamış olduğumuz 22 TYT ve AYT denemesinde bu konular ile ilgili birçok soru ve soru çözümleriyle öğrencilerimize destek sağlanarak rahat ve kolay bir sınav geçirmeleri hedeflenmiş ve bu hedefte de başarıya ulaşılmıştır. YKS’de üç sorunun, özellikle TYT ve AYT'de yıl içerisinde yapmış olduğumuz sınavlardaki sorulardan üçüyle birebir aynı olması bizleri öğrencilerimiz adına memnun etmiştir.