Kahve Molası-İngilizce Münazara-Tekrar Oturumları

Welcome to COFFEE BREAK- DEBATE IN ENGLISH- REPEAT SESSIONS in Jale Tezer Educational Institutions; Private Jale Tezer Science High School (Or-An Campus) class 10 Science A students to improve their English Speaking Skills and show their performances in this field debated on the topics: “Schools should be in session all year round” and “Schools shouldn’t be in session all year round”. 

Jale Tezer Eğitim Kurumlarında KAHVE MOLASI-İNGİLİZCE MÜNAZARA-TEKRAR OTURUMLARINA hoşgeldiniz: Özel Jale Tezer Fen Lisesi (OR-AN Yerleşkesi) 10 Fen A sınıfı öğrencilerimiz İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve bu alanda performanslarını sergilemek için “Okullar tüm yıl açık olmalı” ve “Okullar tüm yıl açık olmamalı” konularında İngilizce münazara gerçekleştirdiler.