JTMUN Sunumu

MUN Etkinliğinde görevli Öğrencilerimiz Oran ve Çayyolu kampüsümüzde Model United Nations tanıtımı yaptı. Lise ve üniversite düzeyinde düzenlenen konferanslar hakkında 9 ve 10'uncu sınıflara bilgilendirme ve sunum yapıldı

Our students working at the MUN Event made a presentation of Model United Nations at our Oran and Çayyolu campus. Information and presentations were made to the 9th and 10th grades about the conferences held at high school and university level.