JTMUN 22'de İlk İki Gün

Model United Nations, also known as Model UN or MUN, is an educational simulation in which students can learn about diplomacy, international relations, and the United Nations. At a MUN conference, students work as the representative of a country, organization, or person, and must solve a problem with other delegates from around the world. MUN teaches participants skills like research, public speaking, debating, and writing skills, in addition to critical thinking, teamwork, and leadership. While Model UN is typically used as an extracurricular activity, some schools also offer it as a class. Model UN is meant to engage students, and allow them to develop deeper understanding into current world issues.


Model BM veya MUN olarak da bilinen Model Birleşmiş Milletler, öğrencilerin diplomasi, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler hakkında bilgi edinebilecekleri bir eğitim simülasyonudur. Bir MUN konferansında öğrenciler bir ülkenin, kuruluşun veya kişinin temsilcisi olarak çalışır ve dünyanın her yerinden diğer delegelerle bir sorunu çözmeleri gerekir. MUN, katılımcılara eleştirel düşünme, ekip çalışması ve liderliğin yanı sıra araştırma, topluluk önünde konuşma, münazara ve yazma becerileri gibi becerileri öğretir. MUN tipik olarak ders dışı bir etkinlik olarak kullanılsa da, bazı okullar bunu bir sınıf olarak da sunar. Model BM, öğrencilerin ilgisini çekmeyi ve mevcut dünya sorunlarına daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.