Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi Grup Belirleme Sınavı Konu Dağılımı

Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi "Grup Belirleme Sınavı" konu dağılımları sınıflara göre aşağıda verilmiştir.

10. Sınıf Grup Belirleme Sınavı Konu Dağılımı

 

BİYOLOJİ

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Canlıların Sınıflandırılması

FİZİK

Fiziğin Doğası
Özkütle
Adezyon Kuvvet - Kohezyon Kuvvetleri
Hareket
Dinamik
Enerji Korunumu
Isı – Sıcaklık
Genleşme
Elektrostatik

KİMYA

Kimya Bilimi
Atomun Yapısı
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri

MATEMATİK

1. Dereceden Denklem
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Doğal Sayılar
Problemler
Bölme Bölünebilme
Ebob – Ekok
Üçgenler
Veri Analizi

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Şiir Türleri
Söz Sanatları

TARİH

Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Ortaçağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğusu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

COĞRAFYA

Doğa ve Insan
Harita Bilgisi
Dünyanın Şekli
Koordinat Sistemi
Atmosferin Katmanları
İklim Bilgisi
Büyük İklim Tipleri
Bölge Sınıflandırması
Nufüs ve Yerleşme
 

11. Sınıf Grup Belirleme Sınavı Konu Dağılımı

BİYOLOJİ

Hücre Bölünmeleri ve Üreme
İnsanda Üreme
Mendel Genetiği ve Modern Genetik
Biyoteknoloji
Ekosistem Ekolojisi

FİZİK

Basınç
Kaldırma Kuvveti
Elektrostatik
Elektrik Akımı
Lambalı Devreler
Mıknatıslar
Düzlem Ayna

KİMYA

Asit – Baz Tepkimeleri
Karışımların Ayrılması
Karışımlar
Hidrokarbonların Adlandırılması
Kimya Her Yerde

MATEMATİK

Mantık
Modüler Aritmetik
Denklem ve Eşitsizlikler
Trigonometri
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Diziler
Dönüşümler

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Şiir Türleri
Söz Sanatları

TARİH

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300-1453)
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)
Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları 17. Yüzyıl (1600-1700)
18. Yüzyılda Değişi ve Diploması (1600-1700)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

COĞRAFYA

Topografya ve Kayaçlar
Doğadaki Üç Unsur (Su, Toprak, Bitki)
Nüfusun Gelişim, Dağılışı, Niteliği
Ekonomik Faaliyet Sınıflandırması
Mekânsal Bir Sentez Türkiye

FELSEFE

Felsefe İşlevi
Bilgi Felsefesi
Metafizik
Evrensel Ahlak Yasası
Sanat Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi